FI / EN

Väärinkäytösten ja riskien ilmoituslomake (Whistleblowing form)

Tämä lomake on tarkoitettu anonyymien ilmoitusten vastaanottamiseen väärinkäytösten riskin ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. MagnumLive Oy ja MagnumEvents Oy ovat sitoutuneet noudattamaan omassa toiminnassaan laatimiaan eettisiä ohjeita. Osana tätä ohjeistusta tarjoamme mahdollisuuden omalle henkilökunnallamme, asiakkaillemme sekä kaikille sidosryhmillemme anonyymien ilmoitusten tekemisen. Kaikki tällä lomakkeella annetut ilmoitukset välitetään sellaisenaan ja muuttumattomana yhtiön hallituksen puheenjohtajalle sekä toimitusjohtalle suoraan ja jokainen ilmoitus käsitellään. Halutessasi voit antaa yhteystietosi asian käsittelemisen helpottamiseksi.

• Avaa lomake /Open the form >>

This form is intended to submit whistleblowing notifications order to reduce and prevent corporate risk. MagnumLive Ltd. and MagnumEvents Ltd. are committed to follow in it’s own ethical (code of conduct) guidelines. Part of that ethical guideline we offer to all staff members, customers and all stakeholders to have a change to submit anonymous notifications. All notifications are directed, without change or editing, to the Chairman of the Board and CEO and all notifications will be processed. Order to help the issue processing you can leave your contact details if you want.