FI / EN

Puhuja tapahtumaan: Miten löytää aiheeseen sopiva asiantuntija?

Asiantuntijan valinta tapahtuman teeman mukaan

Kun järjestät tapahtumaa, yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on löytää puhuja, joka ei ainoastaan jaa arvokasta tietoa, vaan myös inspiroi ja sitouttaa yleisöä. MagnumLive ymmärtää, että oikean asiantuntijan valinta on elintärkeää tapahtuman onnistumiselle. Ensimmäinen askel on määritellä tapahtuman tavoitteet ja kohderyhmä. Onko tarkoituksena kouluttaa, motivoida vai viihdyttää? Kun olet kirkastanut nämä seikat, voit alkaa etsiä asiantuntijaa, joka sopii juuri sinun tapahtumasi teemaan ja tavoitteisiin.

Tapahtuman teema ohjaa asiantuntijan valintaa. Jos tapahtumasi käsittelee esimerkiksi digitaalista markkinointia, tarvitset alan asiantuntijan, jolla on syvällistä tietämystä ja kokemusta aiheesta. MagnumLive auttaa sinua tunnistamaan juuri oikean asiantuntijan, joka ei ainoastaan hallitse teemaa, vaan myös osaa välittää tietonsa yleisölle ymmärrettävästi ja innostavasti. Asiantuntijan aiempi kokemus vastaavista tapahtumista ja palaute aikaisemmista esiintymisistä ovat myös arvokasta tietoa valintaprosessissa.

Asiantuntijan etsintä ja valinta

Kun teema on selvillä, on aika siirtyä asiantuntijan etsintään. MagnumLive suosittelee hyödyntämään laajaa verkostoasi ja kysymään suosituksia kollegoilta ja alan ammattilaisilta. Sosiaalinen media, erityisesti LinkedIn, on myös tehokas työkalu asiantuntijoiden löytämiseen. Tarkastele potentiaalisten puhujien profiileja, julkaisuja ja suosituksia, jotka voivat antaa viitteitä heidän asiantuntemuksestaan ja esiintymistaidoistaan. Älä unohda myöskään asiantuntijoiden omia verkkosivuja, joista löytyy usein tietoa heidän aiemmista esiintymisistään ja mahdollisesti videoita, jotka antavat esimakua heidän puhetyylistään.

MagnumLive korostaa, että asiantuntijan valinnassa on tärkeää ottaa huomioon myös hänen kykynsä kytkeytyä yleisöön. Puhujan tulee olla paitsi asiantunteva, myös karismaattinen ja kykenevä luomaan vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa. Tämän vuoksi on suositeltavaa järjestää tapaaminen tai videopuhelu potentiaalisten puhujien kanssa ennen lopullista päätöstä. Näin voit paremmin arvioida heidän sopivuuttaan tapahtumaasi ja varmistaa, että heidän viestinsä resonoi yleisösi kanssa.