FI / EN

Juontajat ja asiantuntijapuhujat yritystapahtumiin samasta ohjelmatoimistosta

MagnumLiven logo, taustalla väriroiske.

Kuinka valita oikeat juontajat ja asiantuntijapuhujat tapahtumaasi?

Kun suunnittelet tapahtumaa, jossa lavalle nousevat sekä juontajat että asiantuntijapuhujat, on tärkeää valita oikeat henkilöt kumpaankin rooliin. Juontajan tehtävä on pitää yleisö viihdytettynä ja varmistaa, että ohjelma etenee sujuvasti, kun taas asiantuntijapuhujien on tarkoitus tarjota syvällistä tietoa ja oivalluksia. Valitse juontajaksi henkilö, jolla on karismaa ja kykyä luoda yhteys yleisöön. Asiantuntijapuhujan valinnassa taas kannattaa kiinnittää huomiota hänen asiantuntemukseensa ja kykyynsä esittää monimutkaisetkin asiat ymmärrettävästi. Juontajat ja asiantuntijapuhujat yritystapahtumiin saat kätevästi samasta ohjelmatoimistosta, MagnumLiveltä. 

On myös tärkeää miettiä, miten juontaja ja asiantuntijapuhujat toimivat yhdessä. Heidän välisensä kemian on oltava kohdallaan, jotta tapahtuma tuntuu yhtenäiseltä ja sujuvalta. Tämä tarkoittaa, että heidän on kyettävä kommunikoimaan keskenään tehokkaasti ja tukemaan toistensa esityksiä. Kun valitset juontajaa ja asiantuntijapuhujia, harkitse heidän aiempaa kokemustaan vastaavista tapahtumista ja kykyään työskennellä tiiminä.

Tapahtuman teema ja sisältö määrittävät valinnat

Tapahtuman teema ja tavoitteet ovat avainasemassa, kun valitset juontajia ja asiantuntijapuhujia. Jos tapahtumasi keskittyy tiettyyn aihealueeseen, varmista, että puhujat ovat kyseisen alan asiantuntijoita ja että heidän esityksensä tukevat tapahtuman yleistä viestiä. Juontajan osalta on tärkeää, että hän ymmärtää tapahtuman luonteen ja osaa säätää esiintymistyylinsä sopivaksi – oli kyseessä sitten rennon letkeä tilaisuus tai virallisempi seminaari.

Teeman ja sisällön huomioiminen auttaa myös yleisöä saamaan enemmän irti tapahtumasta. Kun juontaja ja asiantuntijapuhujat ovat linjassa tapahtuman tavoitteiden kanssa, yleisö voi helpommin seurata ohjelmaa ja omaksua uutta tietoa. Tämä edistää myös tapahtuman onnistumista ja jättää osallistujille positiivisen kokemuksen.

Interaktiivisuus lisää tapahtuman vaikuttavuutta

Interaktiivisuus on nykyaikaisen tapahtuman kulmakivi. Juontajan ja asiantuntijapuhujien tulisi pyrkiä luomaan vuorovaikutusta yleisön kanssa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yleisökysymyksiä, äänestyksiä tai työpajoja. Kun yleisö saa osallistua ja vaikuttaa tapahtuman kulkuun, he sitoutuvat sisältöön paremmin ja kokevat tapahtuman merkityksellisempänä.

Valitse juontaja, joka osaa ohjata yleisön huomion oikeisiin asioihin ja kannustaa heitä osallistumaan. Asiantuntijapuhujien tulisi myös olla valmiita vuoropuheluun ja kykeneviä vastaamaan yleisön kysymyksiin. Tämä luo dynaamisen ja elävän tapahtuman, joka jää mieleen pitkäksi aikaa.